شرکت دوغزال متشکل از بخش های متعددی است که در کنار هم جهت خدمت رسانی به مشتریان عزیز فعالیت می کنند. 

 

واحد ایمیل داخلی
گرافیک graphic@beheshtghandil.com 175
بازاریابی marketing@beheshtghandil.com 177
تحقیقات بازار adv@beheshtghandil.com 153
CRM-VOC CRM@beheshtghandil.com 155

 

واحد ایمیل داخلی
مالی acountant@beheshtghandil.com 116

 

واحد ایمیل داخلی
بازرگانی trade@beheshtghandil.com 140-240

 

واحد ایمیل داخلی
تولید Production@beheshtghandil.com 225

 

واحد ایمیل داخلی
تحقیق و توسعه extension@beheshtghandil.com 145

 

واحد ایمیل داخلی
فروش Sales@beheshtghandil.com 161

 

واحد ایمیل داخلی
کنترل کیفیت QC@beheshtghandil.com 250