شرکت دوغزال متشکل از بخش های متعددی است که در کنار هم جهت خدمت رسانی به مشتریان عزیز فعالیت می کنند.