این محصول از انواع برنج هندی است که با برند دوغزال عرضه میشود و یکی از بهترین نوع برنج خارجی در ایران است. این نوع برنج 1121 باسماتی با کیفیتی متمایز نسبت به سایر برنج های خارجی توانسته است سهم خوبی در سفره هموطنان داشته باشد.

rice_info_new