نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه شکسته gr 25*2 - 25*2 gr - 100*2 gr 54 - 36 - 16 جعبه مقوایی
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه کیسه ای معطر gr 25*2 - 25*2 gr - 100*2 gr 54 - 36 - 16 جعبه مقوایی
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه کیسه ای هل 25*2 gr 36 جعبه مقوایی
greenteabag_product_new
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه کیسه ای سبز 25*2 gr 36 جعبه مقوایی
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه کیسه ای 500 عددی 850 گرم 500 عدد چای کیسه ای انولوپ دار 1/7gr کارتن
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
چای سیاه معطر کیسه ای 500 عددی 850 گرم 500 عدد چای کیسه ای انولوپ دار 1/7gr کارتن