دوغزال از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد و واجد صلاحیت ساماندهی کرده تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد نماید.
شما برای پیوستن به ما، می‌توانید رزومه خود را در قالب PDF انتخاب سپس ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف با شما تماس گرفته خواهد شد.

از اینکه رزومه خود را ارسال کردید سپاسگزاریم.