زعفران سرگل ممتاز دوغزال انتخاب شده از مزارع سرزمین زرخیز قائنات خراسان با توجه و مراقبت ویژه انتخاب و فرآوری شده است. خلوص زعفران دست چین دوغزال، رنگی خیره کننده و عطری مدهوش کننده را به ارمغان می آورد. این محصول در محیطی کاملاً بهداشتی و استاندارد تحت نظر متخصصان علوم غذایی بسته بندی گردیده است.

saffron_info_new
نام محصول وزن محصول تعداد در کارتن نوع بسته بندی
زعفران سرگل ممتاز نیم گرم - 1 گرم - نیم مثقال - 1 مثقال 9 کارتنک 12 عددی (108 بسته) بسته کارتی